Logotyp KIDP – zostawić czy zmienić?

zmiana znaku Izby powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami w środowisku doradców podatkowych i badaniami wśród klientów. Z marketingowego punktu widzenia logo jest z pewnością istotnym elementem kreowania wizerunku samorządu i zawodu. Nie ulega też wątpliwości, że na ten wizerunek wpływają przede wszystkim takie wartości jak profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych usług. Warto zatem zadbać o jedno i drugie, nie przeciwstawiając ich sobie wzajemnie.