MF rozpoczęło debatę o przyszłości zawodu księgowego!

Do 31 maja 2022 r. można wziąć udział w prekonsultacjach na temat przyszłości zawodu księgowego, które zainicjowało Ministerstwo Finansów.

Asystent podatnika – konkurencja dla doradcy podatkowego?

Wraz z utworzeniem pierwszych 50 centrów obsługi w kraju od 1 września 2015 r. pilotażowo uruchomiono usługę asystenta podatnika, docelowo ma być stworzonych do 1800 takich stanowisk. Mikroprzedsiębiorcy oczekują od administracji podatkowej doradztwa podatkowego - tak wynika z badań powołanych przez resort finansów.

VAT rozliczany przez gminy – wyrok TSUE

29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.