Kogo i co skontroluje fiskus w 2016 roku? Założenia

Resort finansów ogłosił główne założenia projektu Krajowego Planu Działań na 2016 r., który wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej na 2016 rok. Wskazano w nim szczególnie newralgiczne z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa zjawiska oraz obszary i pod obszary, na których organy podatkowe w nadchodzącym roku będą ogniskować swoją uwagę.

KRDP zwraca uwagę na zagrożenie dla zawodu

Krajowa Rada Doradców Podatkowych z niepokojem przyjęła wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o sygn. IV Ka 52/15, który sankcjonuje działania organów kontroli skarbowej stanowiące istotne zagrożenie zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego.