Wątek (nie) doradcy podatkowego w kampanii

Podatki i system podatkowy były jednym z głównych tematów zakończonej właśnie kampanii wyborczej. Kandydaci na posłów i senatorów przedstawiali swoje wizje i koncepcje, jeden z nich próbował podeprzeć się tytułem doradcy podatkowego, którym, jak się okazało, nie miał prawa się posługiwać.

VAT rozliczany przez gminy – wyrok TSUE

29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.