Logotyp KIDP – upowszechniać obecny czy zmienić?

Logotyp samorządu doradców podatkowych jest niezmienny od momentu powstania Izby. Dzisiaj ten znak ma tylu zwolenników, co przeciwników. Tych ostatnich przybyło lub ich głos stał się bardziej słyszalny, ponieważ coraz częściej mówi się potrzebie zmiany albo przyjemniej odświeżenia logotypu i systemu identyfikacji wizualnej KIDP.

Samorząd zachęca do używania logo Izby

Jedno jest pewne – samorząd uważa znak KIDP za ważny element wizerunku i wielokrotnie zachęcała doradców podatkowych, aby się nim posługiwali.

Co na temat znaku KIDP mówią regulacje samorządowe? W myśl Statutu Izba ma prawo ustanowić (a więc też zmienić) znak graficzny (logotyp), a członkowie Izby mają prawo się nim posługiwać. Aby im to ułatwić w 2008 r. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła uchwałę rekomendującą doradcom podatkowym stosowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej (dalej SIW). Doradcy otrzymali system będący przewodnikiem, określającym dozwolone sposoby wykorzystania znaku (logotypu) KIDP. Zbiór zawartych w nim zasad wskazuje, jak prawidłowo posługiwać się logotypem Izby na wizytówkach, papierze firmowym, stronie internetowej, kopertach, notatnikach, teczkach, kalendarzach i szyldach.

Wprowadzając system identyfikacji wizualnej KRDP wskazała, że jego stosowanie ma wykreować jednolity wizerunek doradcy podatkowego. Podkreślono wtedy, że jedynie konsekwentne stosowanie przedstawionych w nim zasad przyczyni się do zbudowania rozpoznawalnego wizerunku zawodu we wszystkich kręgach społecznych, a w szczególności wśród przedsiębiorców.

Kwestia jednolitego i rozpoznawalnego wizerunku zawodu stała się szczególnie istotna w związku z wejściem w życie tzw. ustawy deregulacyjnej w 2014 r. Między innymi dlatego upowszechnienie SIW było jednym z zadań zrealizowanych przez Komisję Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP, która w 2014 r. stworzyła generator materiałów biurowych z logo KIDP. W panelu mDoradca powstał mechanizm umożliwiający każdemu doradcy podatkowemu tworzenie materiałów biurowych zgodnych z Księgą Wizualizacji KIDP. Na gotowych wzorach teczki, koperty, papieru firmowego, wizytówki i notatnika można umieścić dane i logotyp doradcy podatkowego (kancelarii podatkowej), a następnie wydrukować je we własnym zakresie lub przekazać gotowe pliki drukarni. Jak informowała Komisja Promocji, generator materiałów biurowych to kolejny element kampanii, której celem jest zachęcenie członków Izby do stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych. Wcześniej, razem z Biuletynem KIDP nr 2/2014, doradcy podatkowi otrzymali w wersji papierowej pakiet wzorów materiałów biurowych z logo KIDP.

Kontynuacja działań mających na celu upowszechnienie Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych znalazła się także w planie działania Komisji Promocji KRDP na bieżący rok. (uchwała w tej sprawie)

Nie wolno też zapomnieć o uchwale programowej przyjętej przez IV Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych w styczniu 2014 r., w której za priorytet w alatch 2014-2017 uznano wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Jednym z elementów tego wizerunku jest z pewnością znak Izby.

… a doradcy chętnie z logotypu Izby korzystają

Kampania informacyjna prowadzona przez samorząd najwidoczniej przynosi efekty, ponieważ bardzo wielu doradców podatkowych umieszcza logotyp KIDP na swoich stronach internetowych, materiałach biurowych i wszelkich innych promujących kancelarie. Znam wiele przypadków, kiedy doradca podatkowy (lub kancelaria) w ogóle nie posiada swojego logo i posługuje się wyłącznie znakiem Izby.

Radcowie prawni zmienili logo w 2011 r.

Zmianę znaku ma za sobą samorząd radców prawnych. Krajowa Rada Radców Prawnych uchwałą z października 2011 r. wprowadziła nowe logo Izby. Jak informował wtedy Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, znak funkcjonował od 1982 roku i po prostu nadszedł czas, aby go zmienić. Potrzebę taką uzasadniał znaczeniem logotypu, który nie jest tylko znakiem radców prawnych, ale też symbolem profesjonalizmu, a ponadto stoi za nim autorytet samorządu zawodu zaufania publicznego. Oto dwa warianty aktualnego od 2011 r. logotypu KIRP:

logo - promocja taxprlogo kidp promocja taxpr

Zmiany które wprowadzili radcowie prawni w swoim logo nie były rewolucyjne, Projekt oparto na dotychczasowych elementach, ale w lepszy sposób oddano charakterystykę zawodu radcy prawnego. Samorząd radców prawnych nie tylko zachęcał swoich członków do używania znaku w działalności zawodowej, ale także wdrożył ogólnopolską kampanię wizerunkową od hasłem “Z radcą prawnym bezpieczniej”, której celem było m.in. promowanie nowego znaku.

Logotypy innych samorządów zawodowych

logo kidpo taxprlogo kidp taxprlogi kidp taxpr

Rebranding znanych marek

Stale jesteśmy świadkami akcji rebrandingowych powszechnie znanych, dużych marek. Jako przykład można podać Pocztę Polską, Getin Bank, Wartę i – najgłośniejszy w ostatnich latach PZU :logo kidp taxpr

źródło

Utrzymać stare, czy stworzyć nowe – za i przeciw…

Zasadnicze pytanie to, ilu doradców podatkowych w ogóle widzi potrzebę zmiany logotypu i oczekuje od samorządu podjęcia działań w tym kierunku np. przez poszczególne Oddziały lub centralnie, np. przez stronę internetową Izby.

Jednocześnie warto byłoby zbadać, jak obecny znak Izby jest odbierany przez głównych klientów doradców podatkowych, czyli przedsiębiorców. Można to zrobić przeprowadzając badania rynku albo prościej i taniej – w ramach samorządu, sondując klientów przez doradców w oparciu o przygotowane przez samorząd ankiety (elektroniczne). Dzięki takiemu badaniu dałoby się ustalić, jak odbierane jest obecne logo KIDP (pozytywnie, negatywnie, neutralnie) i czy nasuwa jakieś konkretne skojarzenia (np. administracją skarbową, partią polityczną), a może nie powoduje żadnych konotacji…

Rozważając rebranding trzeba też wziąć pod uwagę koszty i kwestie logistyczne. Nie chodzi tylko o honorarium dla autora projektu, ale także konsekwencje finansowe zmiany znaku po stronie struktur samorządowych, a co najważniejsze – doradców podatkowych, którzy musieliby zostać skutecznie uprzedzeni i poinformowani o zmianie oraz otrzymali wytyczne do zastosowania nowego znaku. Z pewnością zmiana logo musiałaby być poprzedzona rozciągniętą w czasie, intensywną i wielokanałową kampanią informacyjną, aby nie postawić w niezręcznej sytuacji tych członków Izby, którzy nadal stosowaliby nieaktualne logo. Swoją opinię na temat tego typu zmian powinna przedstawić firma PR-owa, z którą współpracuje KRDP. Koszty projektu i kampanii mogłyby zapewne być sfinansowane z budżetu przeznaczonego na promocję przez ostatni Krajowy Zjazd.

Jeśli samorząd zdecyduje się na zmianę logo, dobrą okazją do zaprezentowania go i nadania rozgłosu temu wydarzeniu byłyby obchody jubileuszu XX-lecia samorządu, które przypadają na 2017 rok…

Z pewnością zmiana znaku Izby powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami w środowisku doradców podatkowych i badaniami wśród klientów. Z marketingowego punktu widzenia logo jest istotnym elementem kreowania wizerunku samorządu i zawodu. Nie ulega też wątpliwości, że na ten wizerunek wpływają przede wszystkim takie wartości jak profesjonalizm i wysoka jakość świadczonych usług. Warto zatem zadbać o jedno i drugie, nie przeciwstawiając ich sobie wzajemnie.

Print Friendly, PDF & Email