Togi dla doradców podatkowych

Dla jednych mało ważny temat, ponieważ dotyczy nielicznych doradców podatkowych. Dla innych istotny element budowania wizerunku zawodu zaufania publicznego i konieczny atrybut profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu sądowym.