Jak samorząd będzie promował zawód w 2016 r.?

Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjęła plan działania na 2016 r. obejmujący m.in. aktywność w zakresie promocji zawodu.

Oto działania zaplanowane przez Komisję Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rozpoczynający się rok:

  1. Comiesięczne alerty podatkowe – kontynuacja działań mających na celu przekazywanie doradcom podatkowym opracowań na temat najważniejszych zmian podatkowych.
  2. Publikacja na stronie internetowej KRDP oraz w mediach informacji o aktywności samorządu – w tym celu ma być opracowana procedura pozyskiwania informacji o działaniach i inicjatywach Krajowej Rady Doradców Podatkowych i Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  3. Stworzenie bazy informacji o organizacjach studenckich działających na uczelniach wyższych (we współpracy z Regionalnymi Oddziałami Krajowej Izby Doradców Podatkowych).
  4. Podjęcie inicjatywy w zakresie przeprowadzenia ogólnopolskiej akcji informacyjnej dla podatników w zakresie rozliczeń z fiskusem.

Działania wymienione w punkcie 1-4 stanowią realizację Strategii komunikacji Izby przyjętej przez KRDP uchwałą z października ubiegłego roku (link).

Poza tym – z okazji jubileuszu ustawy o doradztwie podatkowym planowana jest organizacja kongresu podatkowego i lokalnych kongresów podatkowych.

Najważniejszym wydarzeniem o charakterze międzynarodowym w 2016 r. będzie organizacja Zgromadzenia Ogólnego CFE w Warszawie, w którą ma włączyć się również Komisja Promocji. Confédération Fiscale Européenne (CFE), do której należy KIDP, działa od 1959 r. i jest europejską organizacją zrzeszającą narodowe organizacje i stowarzyszenia doradców podatkowych z większości państw europejskich.

Niezależnie od działań planowanych przez Komisję Rozwoju i Promocji KRDP, promocja zawodu odbywa się na poziomie centralnym przez aktywność – prezydium KRDP, a w 16 regionach oddziałach Izby – przez działania zarządów.

Źródło: www.krdp.pl
Print Friendly, PDF & Email