Zmienione zasady etyki w zakresie informacji i reklamy

W trakcie zakończonego niedawno V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych uchylono przepis zakazujący doradcom podatkowym informowania o ich pracy w samorządzie przy okazji reklamowania swoich usług.

W świetle obowiązujących dotychczas Zasad Etyki Doradcy Podatkowego doradca informując o świadczonych usługach lub prowadząc reklamę, nie mógł powoływać się na funkcje, którą aktualnie lub kiedykolwiek wcześniej pełnił w samorządzie zawodowym. To samo dotyczyło uzyskanych tam tytułów i wyróżnień.

Uchylenie ust. 5 artykułu 9b oznacza, że od 13 stycznia 2018 r. doradcy, którzy pełnili funkcje w organach samorządu, uzyskali tytuły lub zostali wyróżnieni mogą o tym pisać na swoich firmowych stronach internetowych, a także informować w materiałach marketingowych, wypowiedziach dla mediów oraz innych formach komunikacji marketingowej.

Należy przy tym pamiętać, że przekazywanie informacji oraz prowadzenie reklamy przez doradcę podatkowego powinno być:
a) obiektywne, rzetelne i wyważone,
b) zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz godnością zawodu,
c) zgodne z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: Uchwała nr 21/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.)
Print Friendly, PDF & Email