PROMOCJA W MAŁEJ KANCELARII PODATKOWEJ

SZKOLENIA DLA DORADCÓW PODATKOWYCH

Już czas docenić marketing!

Tematyka marketingu wciąż jest niewystarczająco doceniana, choć większość właścicieli kancelarii podatkowych deklaruje potrzebę poszerzania wiedzy w tym zakresie. Z przyjemnością podzielę się z Państwem swoim doświadczeniem i wiedzą na temat komunikacji i promocji w trakcie szkoleń i warsztatów.

JOANNA POLAŃSKA-SOLARZ, TAXPR.PL

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych na kierunku Public relations (Uniwersytet Jagielloński)
 • 15-letnie doświadczenie w branży doradztwa podatkowego
 • Redaktor naczelny Forum Doradców Podatkowych oraz Biuletynu i e-Biuletynu KIDP
 • Autorka licznych artykułów na temat promocji w branży doradztwa podatkowego oraz książki pt. “Marketing usług doradcy podatkowego”
 • Autorka bloga na temat promocji kancelarii podatkowych taxpr.pl
 • Praktyczne doświadczenie w promocji małych kancelarii podatkowych
 • Współpraca z Regionalnymi Oddziałami KIDP w zakresie promocji zawodu
Adresatami szkolenia są doradcy podatkowi prowadzący jednoosobową działalność lub właściciele małych kancelarii podatkowych.
 • Aby zdobyć lub uporządkować wiedzę na temat promocji usług doradztwa podatkowego, która jest równie ważna, jak doskonalenie wiedzy podatkowej. Aby przekonać się, że wiele działań z zakresu promocji można podjąć na własną rękę i nie musi to być koniecznie prowadzenie bloga:)
 • Przeprowadzone dotychczas szkolenia w Regionalnych Oddziałach KIDP zostały wysoko ocenione przez uczestników (zestawienia wyników ankiet są dostępne na życzenie).
 • od ogółu do szczegółu – specyfika promocji w branży podatkowej, wyjaśnienie pojęć z zakresu marketingu i promocji, wskazówki dotyczące tego, jak samodzielnie promować swoją kancelarię
 • uwzględnianie specyfiki branży doradztwa podatkowego
 • przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie komunikacji i promocji doradców podatkowych
 • ćwiczenia warsztatowe, case studies
 • praktyczne wskazówki i rozwiązania w zakresie promocji
 • minimum teorii, maksimum praktyki, przystępny przekaz