To se ne vrati, czyli o przemianach w branży usług prawniczych

„Jak wiele musi aktualnie uczynić adwokat, by pozyskać nowych klientów, w porównaniu z okresem lat 90-tych, kiedy do wystarczyło otworzyć własną kancelarię, w której codziennie pojawiali się klienci” – mówił jeden z prelegentów Forum Innowacyjnego Usług Prawniczych, które odbyło się w maju tego roku w Pradze.

Innowacyjność to jeden z najważniejszych trendów zmieniający sposób świadczenia usług prawniczych, także w relacjach B2B. Wnioski z konferencji w większości można odnieść również do rynku usług doradztwa podatkowego. Oto wybrane, najbardziej interesujące w mojej opinii, spostrzeżenia dotyczące działalności firm oferujących usługi profesjonalne w obecnych warunkach gospodarczych i społecznych.

  1. Budowanie relacji zawsze się opłaca. Poświęcanie klientom i ich sprawom większej uwagi, utrzymywanie stałego kontaktu i pozostawanie do ich dyspozycji w razie pytań może powodować wzrost zysków nawet do 90 proc.
  2. Programy zastąpią ludzi przy prostych czynnościach. Sztuczna inteligencja wkraczająca na rynek pod postacią programów automatycznie generujących rozwiązania stawianych problemów prawnych może wkrótce wyprzeć proste usługi świadczone przez „żywych” prawników, ponieważ dostęp do niej będzie możliwy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu po znacznie niższej cenie w porównaniu z wyceną pracy kancelarii. Pierwsza fala tych zmian miała miejsce w Polsce wraz z upowszechnieniem się dostępu do internetu, kiedy to kancelarie przestały być jedną możliwą opcją przy sporządzaniu nawet najprostszych umów cywilnoprawnych, wypełniania deklaracji podatkowych czy prowadzenia prostej księgowości.
  3. Obniżanie cen… obniża zysk. Udzielenie choćby niewielkiej, np. 15 proc. zniżki honorarium przekłada się na ponad 40 proc. spadek zysku. Potwierdza się tym samym prawda, że obniżanie cen nie jest korzystne dla kancelarii, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.
  4. Konieczność dostosowania się do nowych trendów. W usługach profesjonalnych, poza wysoką jakością usług – jak nigdy wcześniej – liczy się dzisiaj gotowość do wprowadzania zmian i nabywania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Tylko szybka reakcja i wdrażanie w kancelariach rozwiązań usprawniających obsługę klienta pozwoli utrzymać pozycję w swojej branży. Tymczasem okazuje się, że największym zagrożeniem dla prawników są… oni sami, ponieważ niezbyt chętnie dostosowują się do nowych warunków rynkowych i zmieniających się oczekiwań klientów. Pożądaną postawą jest otwartość na zmiany zachodzące w branży oraz w krajobrazie społecznym i gospodarczym. Zmiana powinna być postrzegana jako okazja do wzrostu, rozwoju i świadczenia usług na wyższym poziomie.
  5. W podążaniu za trendami, należy zachować umiar. Innowacyjność nie wyklucza słuchania swojej intuicji i bazowania do zdobytym przez lata doświadczeniu. Optymalne podejście, to baczne obserwowanie rynku, branży (w kraju i za granicą) i stosowanie w swojej kancelarii tych rozwiązań, które pozwolą rozwijać swoja praktykę. Bardzo ważna jest też umiejętność odpoczywania – tylko dzięki jasność umysłu można nabrać dystansu do natłoku nowinek i obiektywne dobrać strategię działania do specyfiki własnej kancelarii.
  6. Czym kierują się klienci przy wyborze kancelarii? Przy ocenie prawnika liczy się to, czy praca została wykonana w uzgodnionym terminie i ramach ustalonego wcześniej budżetu, czy doradztwo dotyczyło dokładnie tego, co było przedmiotem zapytania i czy współpraca nie wymagała interwencji ze strony zleceniobiorcy. Dla klienta ważne jest także to, by był na bieżąco informowany o stanie prowadzonej sprawy i aby sprawnie przebiegała komunikacja z całym zespołem prawników. Przy wyborze kancelarii brany jest natomiast pod uwagę fakt wcześniejszej (udanej) współpracy z firmą prawniczą, opinia o kancelarii na rynku i czy zespół rozumie specyfikę i potrzeby przedsiębiorcy. Niezmiennie cenione jest zaufanie, uczciwość i wiarygodność.
W opracowaniu bazowałam na artykule opublikowanym w serwisie www.adwokatura.pl autorstwa  adw. Ewy Stawickiej oraz Małgorzaty Krzyżowskiej pt. „W Pradze odbyło się Forum Innowacyjne Usług Prawniczych”. Dostęp: 29.06.2017 r.
Print Friendly, PDF & Email