Promocja… czyli co?

Marketing, reklama, promocja, public relations – jak się odnaleźć w tej terminologii? Spokojnie – najpierw uporządkujmy podstawowe pojęcia, po to by następnie sformułować cel i dobrać odpowiednie instrumenty do promowania kancelarii.

Marketing

Wyjdźmy od pojęcia marketingu. Najprościej rzecz ujmując jest to proces zarządzania, dzięki któremu konsumenci otrzymują to czego potrzebują, a przedsiębiorstwo osiąga zysk. Marketing polega na informowaniu nabywców o tym że jest podmiot, który możne zaspokoić ich potrzeby i ułatwia ten zakup.

Najbardziej popularna koncepcja – marketing mix – zakłada że przedsiębiorstwo ma pod swoją kontrolą pewne czynniki, które łączą się po to, by rozpoznać i zaspokoić potrzeby nabywców, a przedsiębiorstwu osiągnąć zysk. Te elementy do:

 • produkt
 • cena
 • promocja
 • dystrybucja

Marketing mix usług dodaje do tych czterech czynników kolejne trzy:

 • ludzie (personel)
 • procedury świadczenia usług
 • świadectwo materialne (nadanie niewidzianej usłudze namacalnych cech)

Promocja

to informowanie nabywców o przedsiębiorstwie i jego ofercie. Promocja jest procesem komunikowania się się firmy z klientami uświadamia istnienie i zalety świadczonych usług, pomaga także w zdobyciu przychylnego nastawienia wobec firmy.

Mamy 4 formy promocji – oto one:

 • reklama
 • public relations (PR)
 • promocja sprzedaży
 • promocja osobista (akwizycja)

Oto przykładowe instrumenty poszczególnych form promocji:

Reklama Public relations Promocja sprzedaży Promocja osobista
spot radiowy, reklama TV artykuł, wypowiedź ekspercka w gazecie (media relations) kupony wizyta u potencjalnego klienta
reklama w gazecie (czasopiśmie) system identyfikacji wizualnej konkursy prezentacja podczas szkoleń, konferencji
baner, plakat, ulotka dni otwartych drzwi i inne wydarzenia (eventy) bezpłatne usługi korzystanie z akwizytorów

Wątpliwości, nieporozumienia…

Teraz tylko w kilku słowach, w kolejnych artykułach napiszę o tym bardziej szczegółowo.

 1. Utożsamianie marketingu i promocji wyłącznie z reklamą.
 2. Niedostrzeganie różnic pomiędzy reklamą a public relations.
 3. Oczekiwanie szybkich efektów sprzedażowych po public relations.
Print Friendly, PDF & Email