Co słychać w podatkach?

Co słychać w podatkach? Promocja kancelarii doradcy podatkowego i komunikacja. Warunkiem sukcesu kancelarii podatkowej jest po pierwsze, świadczenie usług wysokiej jakości, a po drugie skuteczna komunikacja i promocja.

#news Stop instrumentalnemu wszczynaniu spraw karnoskarbowych!

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił niekorzystną dla przedsiębiorcy decyzję i jest to kolejne orzeczenie, które piętnuje naganną praktykę organów skarbowych polegającą na stawianiu podatnikom zarzutów karnoskarbowych po to, by termin przedawnienia należności podatkowych został zawieszony.

2022-02-20T13:52:14+01:00